Vill du bli medlem/stödmedlem, önskar ytterligare information eller har frågor om FC kontakta oss via mail.   info@fc-goteborg.se

Medlemskap

Medlemsavgiften är 200:-

Inbetalning sker via HandelsBanken Bankgiro nummer 877-3566

Ange ditt namn och mailadress som referens

Med vänlig hälsning

Styrelsen för FC-föreningen i Göteborg.