Länkar

 
Socialstyrelsens rapport (www.socialstyrelsen.se/publikationer2014-1-21)

 

Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism. En systematisk kartläggning. Utdrag ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Citat ur Gregor Nolls svar på ”remissen”

 

FC – På tröskeln till en annan värld – Facilitated communication i utveckling av medvetenhet och identitet hos personer med funktionsnedsättningar (http://www.stromstadakademi.se/FSS-1.pdf)

 

www.sue-rubin.org

 

www.fc2000.dk Dansk FC-hemsida (under omarbetning)

 

Syracuse University, Institute on Communication and Inclusion f.d.dekan Douglas Biklen soeweb.syr.edu/centers_institutes/institute_communication_inclusion/

 

På följande länk presenterar sig FC-skrivare från Syracuse University: http://soeweb.syr.edu/centers_institutes/institute_communication_inclusion/aac_users/default.aspx

 

www.halo-soma.org/ Halo Kliniken i USA. Rapid Promting Method – den metodik som Titos mamma utvecklade

 

annemcdonaldcentre.org.au

 

Rosemary Crossleys center Film om Anne: ANNIE’S COMING OUT (1984) Umbrella Entertainment, 2010, includes commentary track. (Feature film, 93 minutes)

 

Zentrum für gestützte Kommunikation (Helvetica/Switzerland)

 

www.nottingham.ac.uk/education/people/anne.emerson

Anne Emerson, forskare om FC

 

www.autcom.org

The Autism National Committee: Policy principles regarding facilitated communication