Styrelse

 

Gunnel Ljungberg (ordförande)

Socionom, förälder till FC-skrivare

 

Joakim Andrén (styrelsemedlem)

Representant för FC-skrivarna

 

Eva Andrén (kassör)

Förälder till FC-skrivare

 

Ingrid Liljeroth (sekreterare)

Psykolog, docent i pedagogik, f.d. lektor i specialpedagogik

 

Margareta Koppen (styrelsemedlem)

FC-handledare, rörelseterapeut med inriktning mot språkutveckling för icke-talande

 

Ulrik Hofsöe (styrelsemedlem)

Waldorflärare och målningsterapeut