Sue Rubin: Autism is a world (www.sue-rubin.org)

by Gerardine Wurzburg,

Sue är en ung kvinna i USA. Hon har autism och är icke-talande med ett tydligt autistiskt beteende. Men trots sina för de flesta oförklarliga beteenden så kan hon skriva helt själv utan något stöd på en liten dator som direkt omsätter det hon skriver i tal. Hon skulle inte kommit dit om hon inte först lärt sig genom FC. Det finns en film om hennes liv. Hon har själv regisserat den för att få fram det hon ville; att skapa förståelse för personer med autism. Hon går en universitetsutbildning i historia och är aktivt engagerad i att stödja andra med autism och sprida kunskap om autism. Filmen är 39 minuter lång. www.stateart.com

Kan beställas genom www.autismisaworld.com

 

Wretches and Jabberers by Gerardine Wurzburg,

(94 minutes) (Stackaren och babblaren)

Filmen handlar om två män med autism som använder FC. De är ute och föreläser i många länder. Filmen kan beställas genom www.wretchesandjabberers.org

Mitt tänkandes språk

En schweizisk film om FC (facilitated communication). Kan beställas genom FC-föreningen i Göteborg (www.fc-goteborg.se)

Följande två filmer kan beställas genom www.fc2000.dk

Facilitated communication. Førskolårene. Overvejelser vedrørende placering of tillgang. Vi har meget at tilbyde. Att komma igang med Facilitated communication. Hvert skritt på vejen mod selvstænding kommunikation

På hemsida för Syracuse University kan man se små filmsekvenser av FC-skrivare

http://soe.syr.edu/centers_institutes/institute_communication_inclusion/About_the_ICI/Videos.aspx