FC i verkligheten

FC är en stödjande kommunikationsform för icke talande personer byggd på skrift. Det behövs fullständig närvaro, kontakt och tillit till personens förmåga och vilja. Fullständig respekt för det som skrivs anpassat av fysiskt stöd. Det fysiska stödet ska ge motstånd så att personen får en upplevelse av sin hand. Om det är möjligt flyttas det …