En bok skriven av Joakim som har autism och inte kan tala.

boken1

Joakim började använda FC, facilitated communication, en alternativ kommunikationsform med skrift i gymnasiesärskolan i Göteborg år 2010.

Joakim visade genast att han kunde både läsa och skriva. Han uppfattade också vad som skedde runt omkring honom vilket ingen hade trott. Tidigt tog han initiativ till ett tema som han sedan utvecklat – om jorden och oss människor. Det är vad boken handlar om.

I ett tidigt skede skrev han:

Jorden mår inte så bra.
Vi måste be för jorden.

Vi måste anstränga oss.
Vi måste leva på ett annat sätt.

I sitt förord avslutar Ulrik Höfsöe med följande reflektion:

Joakim säger i sin bok: ”Makterna i samhället som vill ha människan, kontrollen, som inte vill att ni ska bli självständiga, tänkande mirakel som alla alla alla faktiskt är!”

Det är svårt att bryta alla fastkörda spår i det offentliga och politiska livet men att hitta sig själv och resa sig ur den degenererade konsumentroll vi fastnat i, är kanske det mirakel vi själva och världen behöver. ”Det självständiga tänkande mirakel som alla alla alla faktiskt är”.

Jag hoppas det går som Joakim önskar. Att han får bidra till ett uppvaknande i en tid av fördömande förenkling, som leder till omänskliga förhållanden. Mänsklighet och omsorg om naturen och varandra, värme och kärlek är vad som behövs.

Den som blir nyfiken på Joakims budskap är välkommen att beställa boken över vår mail här på hemsidan. Den kostar 100:- plus porto.