En bok skriven av Joakim som har autism och inte kan tala.

boken1

Köp: Maila beställning till info@fc-goteborg.se så svarar vi med all information som behövs (pris för boken är 100 kr exklusive frakt ca 45 kr)
Buy: Email your order to info@fc-goteborg.se and we will reply with all the needed info (price for the book is 10 euros without shipping)

Om boken:

Joakim började använda FC, facilitated communication, i gymnasiesärskolan i Göteborg år 2010.

Joakim visade genast att han kunde både läsa och skriva. Han uppfattade också vad som skedde runt omkring honom vilket ingen hade trott. Tidigt tog han initiativ till ett tema som han sedan utvecklat – om jorden och oss människor. Det är vad boken handlar om.

I ett tidigt skede skrev han:

Jorden mår inte så bra.
Vi måste be för jorden.

Vi måste anstränga oss.
Vi måste leva på ett annat sätt.

I sitt förord avslutar Ulrik Höfsöe med följande reflektion:

”Joakim säger i sin bok: ”Makterna i samhället som vill ha människan, kontrollen, som inte vill att ni ska bli självständiga, tänkande mirakel som alla alla alla faktiskt är!”

Det är svårt att bryta alla fastkörda spår i det offentliga och politiska livet men att hitta sig själv och resa sig ur den degenererade konsumentroll vi fastnat i, är kanske det mirakel vi själva och världen behöver. ”Det självständiga tänkande mirakel som alla alla alla faktiskt är”.

Jag hoppas det går som Joakim önskar. Att han får bidra till ett uppvaknande i en tid av fördömande förenkling, som leder till omänskliga förhållanden. Mänsklighet och omsorg om naturen och varandra, värme och kärlek är vad som behövs.”

About the book – in English

Joakim started using FC, facilitated communication, at the secondary school for people with special needs in Gothenburg in 2010. He immediately showed that he could both read and write. It was also apparent that he understood what was going on around him which was unexpected. After a few meetings he wrote:

The Earth is not doing so well.

We have to pray for the Earth.

We have to make an effort.

We have to live in a different way.

Joakim gives his view of what the book is about for him:

This book is about me and what people with autism can.

I’m a boy who cannot talk but who can think.

My text is what I see and experience in my life.

It is important for you talking people to understand that I can talk in my way.